Contact

Bij verdere vragen, kan je steeds contact opnemen met de leden van het bestuur. Weet dat dit allen vrijwilligers zijn, dus een email is het beste communicatiekanaal, zodat ze je op een geschikt tijdstip terug kunnen contacteren.

Francis Beuls – voorzitter, sponsors en PR – francis@belgianblokartclub.be
Erwin Lefever – secretaris, ledenbeheer en penningmeester – erwin@belgianblokartclub.be
Etienne Kodeck – sportief verantwoordelijke – etienne@belgianblokartclub.be
Jacques Toulabor – logistiek verantwoordelijke – jacques@belgianblokartclub.be
Jan Marques – ledencommunicatie, website en EBA afgevaardigde- jan@belgianblokartclub.be

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Hieronder het officiële adres van de Club. Probeer echter zoveel mogelijk via email te communiceren!

Belgian Blokart Club vzw
Edith Cavellstraat 10
8400 Oostende